Siterobot the Winnovator

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve GÜVENLİ İŞLEM SİSTEMİ'ni kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Siterobot'ta hesap açarak, kullanim koşulları sözleşmesi'ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.

Siterobot kullanım koşulları sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Siterobot Kullanım Koşulları (bundan böyle kısaca 'Kullanım Koşulları' olarak anılacaktır), Sistem Robotik Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi ile Siterobot'ta hesap açmış olan kullanıcı arasında, kullanıcının Siterobot'ta hesap açması amacıyla ve Kullanım Koşulları'nin, Siterobot'un bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Siterobot'ta hesap açarak, Kullanım koşulları'nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

Siterobot: siterobot.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu web sitesi'nin sahibi ve işleticisi olarak Sistem Robotik Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi.

Platform: Siterobot'un kullanıcılara siterobot.com kapsamında sunmuş olduğu alım satım ortamı.

Kullanıcı: Siterobot'ta hesap açan ve Siterobot'ta sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım koşulları'nda belirtilen konular dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Alıcı: Siterobot'ta sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, satıcı tarafından satışa arz edilen web sitesi, internet projesi, alan adı, yazılımsal uygulama vb ni satın alan kullanıcı.

Satıcı: Siterobot hizmetlerini kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu web sitesi, internet projesi, alan adı, yazılımsal uygulama vb. ni, diğer kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden kullanıcı.

Siterobot Hizmetleri: Kullanıcıların kullanım koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Siterobot tarafından, platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

Siterobot Güvenli İşlem Sistemi: Alıcı ve satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanım koşulları'nda belirtilen koşullar dahilinde, Siterobot tarafından sağlanan hizmet.

Siterobot Güvenli İşlem Hesabı: Güvenli işlem sistemi'nin ifa edilmesi için, Siterobot tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap.

Siterobot Kullanıcı Hesabı: Siterobot'ta hesap açan kullanıcının Siterobot işlemlerini gerçekleştirebilmek için, Siterobot kapsamında kullanılan cari hesap.

Web sitesi: Siterobot'ta satıcı tarafından satışa arz edilen her web sitesi, internet projesi, alan adı, yazılımsal uygulama vb.; yazılımı, içeriği ve kullanım haklarının(domain, hosting ve tüm hizmetlerin şifre ve bilgilerini kapsayacak şekilde) bütünü sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca web sitesi olarak anılacaktır.

Hemen Al: Satıcının web sitesi bedelini sabit olarak belirlediği satış formatı.

Açık Artırma: Alıcıların, satıcılar tarafından belirlenen sürelerde satışa arz ettiği web sitesi'ne teklif vermek suretiyle fiyat artırımı yapabilmelerini sağlayan satış formatı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanım koşulları'nın konusu, Siterobot'ta sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanım koşulları'nin kapsamı, Kullanım koşulları ve ekleri ile Siterobot içerisinde yer alan, kullanıma, hesap açmaya ve hizmetlere ilişkin olarak Siterobot tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanım koşulları'nin hükümlerini kabul etmekle, Siterobot içinde yer alan, kullanıma, hesap açmaya ve hizmetlere ilişkin olarak Siterobot tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Hesap Açma ve Siterobot Hizmetlerinin Kullanım Şartları

4.1 Hesap açma, Siterobot'un ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Siterobot'ta hesap açmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması, e-posta ve telefon doğrulaması, Siterobot tarafından hesap açma işleminin onaylanması ile tamamlanır. Hesap açma işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanım koşulları'nda tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Siterobot'ta hesap açabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Siterobot tarafından, geçici olarak Siterobot'ta alım satım yapmaktan uzaklaştırılmış veya Siterobot'ta alım satım yapmaktan süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanım koşulları'nın 5.2 maddesi uyarınca, Siterobot tarafından geçici olarak alım satım yapmaktan uzaklaştırılmış veya alım satım yapması süresiz yasaklanmış olan kişilerin Siterobot hesap açma işlemlerini tamamlamış olmaları, Siterobot kullanıcısı olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3 Siterobot Hizmetleri: Kullanıcıların kullanım koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Siterobot tarafından, platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

Siterobot, kullanıcıların Kullanım koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Siterobot hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Siterobot tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Siterobot tarafından, ilgili Siterobot hizmetinin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan kullanıcılara duyurulur.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, hesap açma prosedürlerini yerine getirirken, Siterobot'un hizmetlerinden faydalanırken ve Siterobot'taki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım koşulları'nda yer alan tüm şartlara, Siterobot'un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, gizlilik politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Siterobot'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Siterobot'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların Siterobot tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Siterobot'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, Siterobot dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Siterobot, kullanıcılar tarafından Siterobot'a iletilen veya Siterobot üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcılar, Siterobot'un yazılı onayı olmadan, Kullanım koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Siterobot'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Siterobot'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Siterobot üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Siterobot dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, Siterobot ve/veya başka bir şahsi web sitesi'ne veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Siterobot dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işletmeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Siterobot ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Siterobot, kullanıcıların kullanım koşulları hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Siterobot üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Siterobot'ta sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Siterobot'un, Siterobot çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Siterobot, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcılar Siterobot'ta satışa arz ettikleri web sitesi'nin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Siterobot Güvenli işlem sistemi'ni ya da hizmetlerini kullanmalıdırlar. Güvenli işlem sistemi'nin kullanılmamasından kaynaklanabilecek durumlar ile Güvenli İşlem'in sağladığı satışa yönelik konuşma kanalı dışında farklı bir mecra veya iletişim kanalından yapılan devir teslimler ve diğer işlemler sırası veya sonucunda; alıcı ya da satıcının düşebileceği temerrüt, ilanda belirtilen özelliklere uymayan, farklı bir web sitesinin teslimi, geç teslim ya da burada anılmayan, alım satım sözleşmesinin şartlarının yerine getirilmesiyle ilgili bir eksiklikten Siterobot sorumlu tutulamaz.

ı) Kullanıcılar Siterobot'ta işlem yaparken veya öncesinde hesaplarına ön ödeme şeklinde para yatırırlar. İşlemler için kullanılmayan bakiye, kullanıcının talepte bulunmasından sonra 3 işgünü içerisinde kullanıcının banka veya paypal hesabına iade edilir. İadesi istenen tutarın transfer ücretleri kullanıcı tarafından ödenir.

i) Kullanıcı, Siterobot'un gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Siterobot'tan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcılar Siterobot üzerinde yer alan kendi hesapları veya tanıdıklarına ait hesaplar arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapamayacaklarını ve Siterobot'un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Siterobot'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Kullanıcılar, işbu kullanım koşulları'nin hükümlerinin Siterobot'un mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

l) Siterobot, kullanıcılarına, kendi talepleri doğrultusunda, Siterobot tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, kullanıcı hesap yönetimi aracılığıyla, mobil ortam dahil, her türlü bilgilendirme, tanıtım ve mesajlarının Siterobot'un faaliyet gösterdiği her mecrada Siterobot tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

m) Kullanıcı, Siterobot'un mobil uygulamada kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Siterobot'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

n) Kullanıcı, kredi kartı ile Siterobot kullanıcı finansal hesabına ödeme yaptıktan sonraki 45 gün içerisinde bakiyesinin en az 10%'u kadar Siterobot Market'ten veya en az %75'i kadar Siterobot Pazaryeri'nden harcama yapmadan para çekme talebinde bulunduğunda, bu durumun Siterobot üzerinde oluşturacağı maliyetlerin "Hesap İşletim Ücreti" olarak para çekme işlemi sırasında kendisinden tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap İşletim Ücreti, 45 günlük kredi kartı geri ödeme vadesinin Siterobot üzerinde oluşturacağı faiz, operasyon, matbuu, evrak, dekont, muhasebe, sanal pos, iş gücü gibi etkenlerin maliyetlerini dengelemesi için yapılmaktadır. Hesap işletim ücreti, bakiyenin %3.99'u kadardır.

5.1.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, 'hemen al' ile web sitesi'ni satın almak amacıyla talepte bulunması veya satıcının belirlediği açık artırma ya da özel satışlarda web sitesi'ne teklif vermesiyle; web sitesi ile ilgili açıklamayı, satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, açık artırma benzeri satışlarda web sitesi'ne teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin Siterobot tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı ve satıcı Siterobot güvenli işlem sistemini kullanma kararı verirlerse ; alıcı satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı web sitesi'nin bedelini, Güvenli işlem sistemini kullanarak, Siterobot tarafından yönetilen Siterobot Güvenli işlem hesabı' na alıcı ve satıcı arasındaki alım-satım işlemi, web sitesi'nin satıcı tarafından tüm haklarını kapsayacak şekilde teslimi ve alıcı tarafından kabulu tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Açık artırma benzeri satışlarda alıcı, web sitesi'nin haklarını almaya hak kazandıktan sonra işgünleri kapsamında 24 saat içinde web sitesi bedelini Güvenli işlem hesabına ya da hesabına yatırmakla yükümlü olduğunu, satış bedelini Siterobot güvenli işlem hesabına yatırmadığı takdirde bu sürenin sonunda web sitesini alma hakkını kaybedeceğini kabul eder.

d) Alıcı, satıcının Siterobot'a web sitesi'nin kullanımı ve yönetimine ilişkin kullanıcı adı, şifre ve tüm bilgileri eksiksiz olarak girmesinden itibaren 3 gün içinde web sitesi'ni devir alıp Siterobot güvenli işlem hesabı'ndaki web sitesi bedelinin satıcının hesabına transferi için Siterobot'a işlem talebinde bulunacağını, veya satıcı tarafından kullanım bilgileri kendisine gönderilen web sitesi'ni almaktan vazgeçmesi halinde, web sitesi bedelinin kendisine iade edilmesi için Siterobot'a işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle web sitesi'nin sahipliğini kabul etmediğini satıcıya bildirdiği takdirde, Güvenli İşlem hesabı'nda tutulan, ilgili web sitesi'ne ait satış bedelinin, ancak satıcının web sitesi'nin kullanımı ve yönetimine ilişkin kullanıcı adı, şifre ve tüm bilgileri eksiksiz olarak geri aldığına dair Siterobot'a bildirimde bulunması sonrasında alıcının hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, Siterobot'ta satıcılar tarafından satışa arz edilen web sitesi'nin ayıplı ve/veya kaçak ve/veya yasaklı web sitesi olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, web sitesi'nin tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, web sitesi'nin aslı ile ilgili Siterobot'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

f) Alıcı, Siterobot üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, satıcının web sitesi'ni satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya web sitesi'ne verilen teklifleri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Siterobot'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Siterobot'dan, satın almaya çalıştığı web sitesi'nin veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Alıcı, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde satıcıya havale edilmesi için Siterobot Güvenli işlem hesabı'na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve alıcı tarafından işbu Sözleşme'nin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, satıcının Siterobot kullanıcı hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Siterobot güvenli işlem hesabı'nda bulunan alıcının parası üzerinde Siterobot'un alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, Siterobot'ta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Siterobot'un kendisine ait kullanıcı bilgilerini ve satıcının satışa konu web sitesi'ne ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formunu onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Alıcı, satıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formunu satıcının beyanları doğrultusunda düzenlendiğini bildiğini; Siterobot'un ön bilgilendirme formundan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu web sitesi'ne ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Siterobot'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcı, satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu web sitesi ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Siterobot'un, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

5.1.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Siterobot'ta satışa arz ettiği web sitesi'nin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve web sitesi'nin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Satıcı, açık artırma satışlarında web sitesini satışa arz etmeye, web sitesine teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin Siterobot tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, Siterobot'ta satışa arz edeceği bir web sitesini, 'hemen al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla ve açık artırma ile satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, açık artırma satışlarında da alıcının 'hemen al' seçeneği ile web sitesi bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli işlem hesabı'na parayı göndermesi halinde, web sitesi'ni almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, satışa arz ettiği web sitesi'nden en yüksek teklifi veren alıcının, teklif iptaline ilişkin kurallar saklı kalmak kaydıyla web sitesini almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, alıcının web sitesi'ni almaya hak kazandıktan sonra iş günleri kapsamında 24 saat içinde web sitesi bedelini Güvenli işlem hesabına yatırmakla yükümlü olduğunu ve web sitesi bedelini yatırmaması halinde Siterobot'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

e) Kullanım koşulları kapsamında ve Siterobot kuralları doğrultusunda, alıcının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya web sitesi bedelini Güvenli işlem hesabına yatırmaması halinde, satıcı, kendi iradesi ile ve alıcıya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, web sitesi için tekrar ilan başlatabilir.

f) Satıcı, satışa arz ettiği web sitesi'nin, yasaklı web sitesi de dahil olmak üzere, kullanım koşulları hükümlerince belirlenen veya Siterobot'un belirli yerlerinde belirtilen, Siterobot'ta sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve hesap açmaya ilişkin koşullara aykırı olmadığını beyan ve taahhüt eder.

g) Satıcı, Siterobot'ta sergilenen web sitesi'nin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Siterobot'un web sitesi'nin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

h) Satıcı, Siterobot'ta satışa arz ettiği web sitesinin içeriğinin ve kapsamının 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yasaklı bir web sitesi ve bu yasaya aykırı olmasından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na aykırı olmasından; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olmadığından; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na aykırı olmasından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na aykırı olmasından,5411 sayılı Bankalar Kanunu'na aykırı olmasından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olmasından, 4054 sayılı Rekabet Kanuna aykırı olmasından, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ya aykırı olmasından, burada anılmayan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı olmasından, web sitesi'nin satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Siterobot'ta satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Satıcı, alıcının web sitesini teslim alıp, Güvenli işlem hesabı'ndaki web sitesi bedelinin satıcının hesabına iletilmesi için Siterobot'a işlem talebinde bulunabileceğini; veya satıcı tarafından kendisine yönetim bilgileri gönderilen web sitesi'ni kabul etmeyebileceğini ve web sitesi bedelinin kendisine iade edilmesi için Siterobot'a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Satıcı, Siterobot kullanım koşulları uyarınca, web sitesinin zamanında Siterobot'ta belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak teslimini sağlayacağını; web sitesinin alıcıya satışı, mülkiyetinin ve ilgili web sitesi'nin devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Satıcı, Siterobot kullanıcı hesabına gönderilmek üzere, alıcının Güvenli işlem hesabı'na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve alıcının işbu sözleşme'nin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra satıcının Siterobot'taki güvenli işlem hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli işlem hesabı'nda bulunan alıcının parası üzerinde, Siterobot'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Satıcı, Siterobot üzerinde gerçekleşmekte olan işlem sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, alıcının web sitesini almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Siterobot'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Siterobot'ta, satmaya çalıştığı web sitesinin, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen alıcının oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Satıcı, işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Siterobot'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Siterobot'un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Siterobot güvenli işlem hesabı içinde bulunan parası olması halinde, Siterobot'un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Satıcı, satışa arz ettiği web sitesi ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, alıcıların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Siterobot aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

n) Satıcı, Siterobot'un, sattığı web sitesine ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu web sitesi'ne ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda ön bilgilendirme formunu Güvenli işlem süreci içerisinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Satıcı, ön bilgilendirme ve mesafeli sözleşmeye konu kullanıcı ve web sitesi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Siterobot'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Satıcı kullanım koşulları ile Siterobot'ta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan web sitesi'ne ilişkin ön bilgilendirme formu hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

r) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında alıcıya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, alıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Siterobot'un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

s) Satıcı, Siterobot'ta satışa arz ettiği web sitesine ilişkin ön bilgilendirme formunun Kullanım koşullarında düzenlenen hükümler çerçevesinde yer alan sorumluluğunu bertaraf etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Siterobot'un Hak ve Yükümlülükleri

a) Siterobot, platformda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Siterobot, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Siterobot'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Siterobot tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Siterobot tarafından yapılabilir. Siterobot tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

b) Siterobot, platform üzerinden, Siterobot'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Siterobot tarafından sağlanmış olabilir ve link verilen web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Siterobot üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Siterobot'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Siterobot, platformda sağlanan hizmetler ve yer alan web siteleri ile ilgili olarak kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Satıcının satışa arz ettiği web sitesine, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanım koşulları'nda belirtilen yasaklı web sitesi ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan web sitesi satışa arz ettiği ve/veya Kullanım koşulları hükümlerine ve Siterobot'ta belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının hesabı, Siterobot tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Kullanım koşulları'nda belirtilen yasaklı web sitesi ve ilgili mevzuat tarafından sakıncalı görülen web sitesi satışa arz ettiği ve/veya Kullanım koşulları hükümlerine ve Siterobot'ta belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının kullanıcı hesabı, Siterobot tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) Siterobot, kullanıcılar arasında Siterobot üzerinden gerçekleşen ve Siterobot'un işleyişine ve/veya Kullanım koşullarına ve/veya Siterobot'un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Siterobot tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Siterobot, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya kullanıcı'nın hesabına, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcılar ve Siterobot hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanım koşulları'nın onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcıların, Siterobot'ta hesap açarken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "ticari ünvan" isimleri de işbu Kullanım koşulları içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların "kullanıcı ismi" veya "ticari ünvan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal hakları ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Siterobot kullanım koşulları'na aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının hesabını geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

ı) Siterobot, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından ‘Siterobot destek' aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Siterobot'a hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin web sitesi listemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcılar'ın hesap açmalarını askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6. Yasaklı Web Sitesi

a) Siterobot tarafından verilen hizmetler kapsamında, bazı web sitelerinin satışa arzı Siterobot tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan web sitesi, Siterobot'un 'yardım' bölümünde, yasaklı web sitesi listesinde ve işbu kullanıcı sözleşme'nin ekinde yasaklı web sitesi listesinde belirtilmektedir.

b) Yasaklı web sitesinin satıcı tarafından Siterobot'ta satışa arz edilmesi ve bu durumun Siterobot tarafından tespit edilmesi halinde, Siterobot, ilgili yasaklı web sitesinin satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu web sitesine ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya yasaklı web sitesini satışa arz eden satıcının kullanıcı hesabını geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanım koşulları sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

c) Siterobot, gerekli gördüğü durumlarda (her türden pornografik unsurlar, hakaret içeren, terör ve her tür şiddeti teşvik eden, kişilik haklarını ve ticari itibarı zedeleyici, fikir haklarını çiğneyen vb içerik barındıran web sitesi satışlarında), satıcıya önceden uyarıda bulunmaksızın, satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, yasaklı web sitesinin satışıyla bağlantılı olarak, Siterobot ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Siterobot'u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Siterobot'un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Hizmetler

Siterobot tarafından verilen hizmetlerin temelinde, kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Siterobot aracılığıyla, kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin Güvenli işlem altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7.1. Güvenli İşlem Sistemi

a) Siterobot, alıcı ve satıcı arasındaki işlemlerde, web sitesi bedelinin ödenmesi aşamasında, alıcı ve satıcıya Güvenli işlem adında bir ödeme yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Güvenli işleme ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde Güvenli işlem sistemi bölümünde yer almaktadır.

b) Kullanıcılar, Güvenli işlem sistemi'nden ve hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan web sitesinin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Siterobot'a ait değildir.

7.2. Satışa Arz ve Satış işlemine ilişkin sunulan hizmetler:

a) Satıcılar, satışa arz edilen web sitesi'ne ilişkin tanıtıcı ve bilgilendirici ilanlarının, günün her saatinde ve geniş bir kullanıcı toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla ilan hizmetinden faydalanırlar.

b) AlıcılarSiterobot'taki ilanları görebilir, izleme listeleri oluşturabilir, ilanda satışa sunulan web sitesini almak için teklif verebilirler.

c) Satıcı ve alıcılar, Satıcıların belirlediği fiyatlama modellerine göre, web sitesi'nin satış fiyatı, teslim şartları ve web sitesi bedellerinin ödenmesi konularında, Siterobot haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme hizmetinden yararlanırlar.

7.3. Siterobot İlan Dopingi

Kullanıcılar, hizmetlere ilişkin olarak Siterobot tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan hizmetlere ek olarak, Siterobot tarafından ayrıntısı hizmet bedelleri kısmında belirtilmiş ücretleri ödemeleri halinde Twitter, Facebook gibi sosyal medya desteği dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilan dopingi hizmetlerinden de faydalanabilirler.

8. Siterobot Güvenilirlik Puanı

a) Siterobot güvenilirlik puanı, kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve kullanıcıların diğer kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen kullanıcıların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Siterobot hizmetleri ve Siterobot'un kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Kullanıcı hesabı profil detayları oluşturulurken ve profil detaylarına yeni yorumlar eklenirken, kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen kullanıcı'ya aittir. Siterobot, kullanıcı profil detaylarında bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Siterobot güvenilirlik puanı sistemini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Siterobot'un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Siterobot'un kullanıcı'nın hesabına geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Kullanıcıların Siterobot güvenilirlik puanına ekledikleri yorumlar bu sözleşmede ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar, hiçbir şart ve koşulda, Siterobot tarafından değiştirilmeyecektir.

e) Kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı hesabı profil detaylarını, hiçbir şart ve koşulda, başka bir kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Siterobot'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanım koşulları'ni feshetme ve kullanıcı'nın hesabına son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcılar, Siterobot tarafından Siterobot'ta belirtilen kuralları veya Kullanım koşulları'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Siterobot tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Ücretlendirme

Siterobot, satışa arz için web sitesi listeleme, Güvenli işlem sistemi'ni kullanma ve ek hizmetlerle ilgili hizmet ücretlerini, Siterobot'ta ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Siterobot'ta aksi belirtilmediği takdirde, Siterobot'taki hizmetler karşılığı alınacak ücretler, Türk Lirası (TL) veya ABD doları olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. Gizlilik Politikası

Siterobot, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Siterobot, kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanım koşulları'nda ve Gizlilik politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Siterobot'un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Siterobot'un telif haklarına tabi çalışmalar) Siterobot'a ait olarak ve/veya Siterobot tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Siterobot hizmetlerini, Siterobot bilgilerini ve Siterobot'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Siterobot'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Siterobot'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Siterobot'un, Siterobot hizmetleri, Siterobot bilgileri, Siterobot telif haklarına tabi çalışmalar, Siterobot ticari markaları, Siterobot ticari görünümü veya Siterobot vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, Siterobot'un marka ve logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

Siterobot, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım koşulları ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Siterobot'ta ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım koşulları, kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Siterobot, işbu Kullanım koşulları ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Siterobot için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Siterobot'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım koşulları'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Kullanım koşulları'ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanım koşulları, kullanıcı Siterobot'ta hesabı olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcı'nın hesap açma süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak hesabının durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Siterobot, kullanıcıların işbu Kullanım koşulları'nı ve/veya, Siterobot içinde yer alan kullanıma, hesap açma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanım koşulları'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Siterobot'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı web sitesi olarak belirtilen web sitesi'nin satıcı tarafından Siterobot'ta satışa arz edilmesi ve bu durumun Siterobot tarafından tespit edilmesi,

b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Siterobot'un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı hesabını başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

e) Kullanıcıların, Siterobot'ta satışa arz ettikleri web sitesinin alım-satım işlemlerinde, Güvenli işlem sistemi'ni kullanmamaları.

Dealers
Copyright © 2012 - 2014 Siterobot ®, tüm hakları saklıdır.
Siterobot ®, Sistem Robotik LTD. şirketinin tescilli markasıdır.
Takip edin:Facebook SiterobotTwitter Siterobot

Sistem Robotik Software Limited. is an Amazon Web Services Technology Partner Norton Safe Web Report for Siterobot Webutation for Siterobot